กระบอกลมนิวเมติก

กระบอกลมนิวเมติก ( Mindman Air Cylinder )
อุปกรณ์นิวเมติกที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ก็คือกระบอกลม pneumatic cylinder เป็นตัวกระตุ้นทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน ที่เก็บไว้ในอากาศเป็นการเคลื่อนที่ทางกลนั่นคือกระบอกสูบนิวเมติก Air Cylinder
กระบอกลมนิวเมติก มีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละลักษณะงาน

กระบอกสูบลมนิวเมติก กระบอกลมนิวเมติกคืออะไร 

กระบอกสูบลมนิวเมติก กระบอกสูบนิวเมติก (Pneumatic Air Cylinder) หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Actuator เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานความดันลบให้เป็นพลังงานกล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนระบบเครื่องจักร โดยพลังงานเชิงกลที่ได้จากกระบอกลมนิวเมติกจะสร้างการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง แนวระนาบ และก็แบบหมุนได้ 90 180 270 และ 380 องศา อ่านต่อ

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์