กระบอกสูบ นิวเมติก Mindman รุ่น MCJI

กระบอกสูบ Mindman
รุ่น MCJI
กระบอกสูบ Compact รุ่น MCJI ขนาด Dimension เหมือนกระบอก FESTO  100%

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบอกสูบ Mindman
รุ่น MCJI
กระบอกสูบ Compact เหมือน FESTO ทั้งคุณภาพ และ ขนาด Dimension 100%
สามารถถอดสินค้า festo รุ่น ADN ทิ้ง แล้วใส่ กระบอกสูบลม MCJI ของ MINDMAN ได้ทันที
E_MCJI