IAI Robot แอคชูเอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | AC-Automation

IAI Robot (ไอเอไอโรบอท) แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ขนาดย่อมในทั่วโลก

IAI (ไอเอไอ) หรือบริษัท ไอเอไอ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยแบรนด์ IAI (ไอเอไอ) มุ่งเน้นพัฒนา คิดค้น สั่งผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดย่อมและรวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ อาทิ กระบอกสูบไฟฟ้า (Electric Actuator) รางสไลด์ (Linear Guide) และกระบอกสูบแบบ Gripper ซึ่งใช้เป็นแขนจับชิ้นของหุ่นยนต์ (Robot) ซึ่งมีจุดเด่นที่คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีความแข็งแกร่ง ขนาด ความเร็ว และน้ำหนักมีความสมดุลสูง สามารถตอบโจทย์และนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม  อ่านต่อ

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์