TOYO & ROBOT

TOYO FA&ROBOT ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

TOYO

FA&ROBOT

   เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 โดย Mr. Toyoda และ Mr. Fujita บริษัทผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กสำหรับงานเบา หุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอเนกประสงค์ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเฉพาะทาง หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ TOYO FA&ROBOT ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และราคาประหยัด

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์