Orthogonal Multi-Axis Robot

IAI Robot:

หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากของ IAI Robot เป็นประเภทของหุ่นยนต์ที่มีแกนหมุนในแนวตั้งตั้งฉากกัน มักใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วสูง เช่น การประกอบชิ้นส่วน การตรวจสอบคุณภาพ และการหยิบและวางชิ้นงาน

หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากของ IAI Robot มีหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นต่างๆ ของหุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากของ IAI Robot:

  • ICSA2/ICSPA2 Series: หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากรุ่น ICSA2/ICSPA2 เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วสูง เช่น การประกอบชิ้นส่วน การตรวจสอบคุณภาพ และการหยิบและวางชิ้นงาน
  • ICSA3/ICSPA3 Series: หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากรุ่น ICSA3/ICSPA3 เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่ารุ่น ICSA2/ICSPA2 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสามารถในการยกน้ำหนักและช่วงการเคลื่อนที่ที่มากขึ้น เช่น การเชื่อม การพ่นสี และการประกอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่
  • ICSA4/ICSPA4/ICSPA6 Series: หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากรุ่น ICSA4/ICSPA4/ICSPA6 เป็นรุ่นที่เล็กกว่ารุ่น ICSA2/ICSPA2 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด เช่น การบรรจุหีบห่อ การคัดแยก และการหยิบและวางชิ้นงานขนาดเล็ก
  • IK2/IK3 Series: หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากรุ่น IK2/IK3 เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย เช่น การประกอบชิ้นส่วน และการหยิบและวางชิ้นงาน
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม