วาล์วปรับสัดส่วนลม-ไฟฟ้า MAER300 series

[วาล์วปรับสัดส่วนลม-ไฟฟ้า] MAER300 series
🎉เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0 ระบบบำบัดแหล่งอากาศสามารถควบคุมได้ด้วยไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบจากระยะไกล นอกจากนี้ยังทำให้เป็นโมดูลด้วยวาล์วปรับสัดส่วนที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้แรงดันที่มีความแม่นยำสูงโดยไม่มีแรงดัน การควบคุมส่วน สามารถลดความซับซ้อนของวงจรที่ซับซ้อนที่ตั้งค่าไว้สำหรับการควบคุมแรงดันแบบหลายขั้นตอน

👉🏻อัตราการไหลสูงสุด 4,000 ลิตร/นาที
👉🏻สามารถใช้เป็นโมดูล
👉🏻สอดคล้องกับข้อกำหนดการรับรอง IP65 และ CE

รายละเอียดเพิ่มเติม

[Electro-pneumatic proportional valve] MAER300 series
🎉The new product is launched

in response to the needs of Industry 4.0. The air source treatment system can be controlled by electricity to achieve remote control and monitoring. It is also modularized with the electronically controlled proportional valve to achieve high-precision pressure without pressure. segment control. It can simplify the complex circuit set up for multi-stage pressure control.

👉🏻The maximum flow rate is 4000 l/min
👉🏻Can be used as a module
👉🏻Complies with IP65 and CE certification specifications