โซลินอยด์วาล์ว รุ่น UW-10-50

Unid Solenoid valves
รุ่น UW มีขนาดเกลียว 3 หุน ถึง 2 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Unid Solenoid valves
รุ่น UW มีขนาดเกลียว 3 หุน ถึง 2 นิ้ว
Solenoid Valve-UW