IOT ระบบบำบัดน้ำ

IOT ระบบบำบัดน้ำ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

IOT ระบบบำบัดน้ำ

แนะนำอุตสาหกรรม: ระบบบำบัดน้ำ ส่วนใหญ่เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบางอย่าง เช่นน้ำดื่ม ปล่อยน้ำเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่มั่นคงของระบบบำบัดน้ำ จำเป็นต้องตรวจสอบแรงดันน้ำและ ระดับน้ำและปรับแรงดันน้ำและระดับน้ำให้เหมาะสมโดยการควบคุมระยะไกลของปั๊มความเร็ว