วาล์วควบคุมลม

วาล์วควบคุมลม วาล์วควบคุมทิศทางลม คืออะไร

วาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) วาล์วควบคุมลม หรือโซลินอยด์วาล์ว ล้วนแล้วแต่หมายถึงวาล์วที่ใช้ในระบบนิวเมติกประเภทเดียวกันทั้งสิ้น นั่นก็คือวาล์วลมที่มีหน้าที่ในการควบคุมเส้นทางการเคลื่อนที่หรือหยุดการไหลของอากาศอัดและน้ำมันไปยังเครื่องจักรหรือทิศทางที่ต้องการ ควบคุมการเคลื่อนที่ของก้านสูบเข้าและออก หรืออุปกรณ์ขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) เพื่อควบคุมการทำงานของกระบอกสูบ   พิสตัลวาล์ว Piston Valve   และเครื่องมือลมต่าง ๆ โดยวาล์วควบคุมลมจะมีพอร์ตตั้งแต่สองพอร์ต ( 2 port = รูเกลียวสำหรับต่อ ข้อต่อลม 2 รู ) ขึ้นไป สำหรับเชื่อมต่อและตอบสนองฟังก์ชันวงจรต่าง ๆ ของระบบนิวเมติก ซึ่งฟังก์ชันของวาล์วต่าง ๆ ก็จะจัดแบ่งและระบุได้ด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานสากล อ่านต่อ

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์