Electric Actuators Cylinders

Electric Actuators Cylinders
เป็นอุปกรณ์นิวเมติก ที่ถูกพัฒนามาจากการทำงานของกระบอกสูบลม แต่เปลี่ยนจากใช้ลมในการขับเคลื่อนมาใช้ไฟฟ้าสั่งการให้ขับเคลื่อนเคลื่อนที่ไปณจุดต่างๆแทน ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่ากระบอกสูบลมและสามารถโปรแกรมตั้งค่าให้เคลื่อนที่ไปณจุดต่างๆได้อย่างง่ายดาย
Electric Actuators Cylinders  ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญได้แก่ stepping Motor หรือ servo motor  และกล่องควบคุม control  สำหรับโปรแกรม เป็นต้น

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Electric Actuators Cylinders
เป็นอุปกรณ์นิวเมติก ที่ถูกพัฒนามาจากการทำงานของกระบอกสูบลม แต่เปลี่ยนจากใช้ลมในการขับเคลื่อนมาใช้ไฟฟ้าสั่งการให้ขับเคลื่อนเคลื่อนที่ไปณจุดต่างๆแทน