Modular F.R.L Pressure Control Equipment

Modular F.R.L Pressure Control Equipment Electro Pneumatic Regulator
ช่วยทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพลมก่อนเอาไปใช้งานให้ดีขึ้น เช่น filter ทำหน้าที่กองลมให้สะอาดก่อนเข้าเครื่องจักร  Regulator ทำหน้าที่ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ต้องการ และ Lubricator ทำหน้าที่ผสมน้ำมันหล่อลื่นให้กับระบบลมในระบบหล่อลื่นกระบอกสูบลมมีมิติไม่ให้ติดขัด

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Modular F.R.L Pressure Control Equipment Electro Pneumatic Regulator
ช่วยทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพลมก่อนเอาไปใช้งานให้ดีขึ้น เช่น Filter Regulator  และ Lubricator