วิธีการเลือก โซลินอยด์วาล์ว ควรให้ความสำคัญถึงสิ่งใด? และควรเลือกยี่ห้อไหนดี

วิธีการเลือก โซลินอยด์วาล์ว ควรให้ความสำคัญถึงสิ่งใด? และควรเลือกยี่ห้อไหนดี

1. การเลือกโซลินอยล์วาล์วควรให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้

สถานที่ที่ติดตั้ง เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะโซลินอยล์วาล์ว สามารถทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นบริเวณที่ติดตั้งวาล์วจึงเป็นบริเวณที่ไวไฟ จึงต้องมีมาตรการในการควบคุม ต้องเลือกคอยล์วาล์วเป็นแบบ Explosion proof ที่เหมาะสมกับ zone ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของคุณ และไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพื่อจะได้รักษาความปลอดภัย และรักษาทรัพย์สินของโรงงานให้อยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยการติดตั้งโซลินอยล์วาล์วอย่างถูกต้องนั้นเอง

การเลือกโซลินอยล์วาล์วควรให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้

อุณหภูมิ เป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญ ก่อนที่จะถามว่า โซลินอยด์วาล์วยี่ห้อไหนดี เพราะอุณหภูมิของของไหลทำให้เราต้อง พิจารณาเพื่อเลือกชนิดของซีลและคอยล์ผู้ผลิตจะมีซีลที่เหมาะสมใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูง เช่น และยังมีตัวคอยล์มาตรฐานของโซลินอยด์แบบวาล์วทั่วไปด้วย นอกจากนั้นยังมีแบบ class H ซึ่งมักใช้กับของไหลที่มีความร้อนสูง (max 180 degree C) เป็นต้น ทำให้การเลือกโซลินอยด์แบบวาล์ว จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็จะส่งผลเสียในระยะยาวได้เหมือนกัน

อัตราการไหลของวาล์วแต่ละขนาด สามารถอ่านได้จากค่า Kv ซึ่งเป็นค่าของอัตราการไหลของน้ำที่ความที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความดันขาเข้าและขาออก ทำให้วาล์วที่มีขนาดเกลียวเท่ากันอาจจะมีอัตราการไหลที่แตกต่างกันเป็นเท่าๆ ตัวก็ได้  ดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำเอาขนาดของเกลียวมาพิจารณาเพียงอย่างเดียวได้ แต่เราต้องศึกษาให้รอบคอบ นอกจากนั้นขนาดของเกลียวอาจจะมีความเล็กใหญ่แตกต่างกันได้ แต่ต้องเลือกอัตราการไหลที่ใกล้กันเพียงนั้นเอง โดยเฉพาะวาล์วไฟฟ้าต่างๆ

โซลินอยด์วาล์ว ควรให้ความสำคัญถึงสิ่งใด?

ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุม ต้องดูให้ดีว่าเป็นตัว AC หรือ DC และศึกษาด้วยว่ามีโวลต์เท่าไร เพราะ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆคือ การออกแบบไว้เป็นแบบใช้กับไฟฟ้าชนิด DC แต่เผลอไปเข้าไฟ AC มันจะส่งผลให้คอยล์ไหม้ตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้งาน เพราะด้วยขนาดของตัวนำไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง เพราะมันก็มีความอันตรายอยู่เหมือนกัน รวมถึงโซลินอยด์วาล์วเกษตรด้วย

ชนิดของของไหล เพราะต้องศึกษาคุณสมบัติการกัดกร่อน เพื่อเลือกตัวเรือนของวาล์วว่าควรจะใช้งานวัสดุแบบใด เพื่อให้เหมาะกับของไหลที่มี คุณสมบัติต่างๆ แตกต่างกัน เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างสูงเป็นต้น อีกเหตุผลที่สำคัญ ที่ต้องเลือกให้ถูกต้องกับชนิดของไหลก็คือ ซีล ซึ่งซีลแต่ละชนิด มันเหมาะกับการใช้งานกับของไหลที่ต่างกัน ซึ่งผู้ผลิตมักมีรายละเอียดอยู่แล้ว โยคุณสามารถสอบถามจากผู้ผลิตได้เลย เพื่อให้ทราบข้อมูลและได้โซลินอยล์วาล์วที่เหมาะสม

ความดันของระบบ เพื่อเลือกชนิด รวมถึงการเลือกขนาดของวาล์วที่เหมาะสม เช่น ใช้ความดันสูงกว่า 1 bar โดยเฉพาะวาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดทางอ้อมและวาล์วแบบลูกผสม  ที่อาจจะต้องมีการควบคุมอัตราการไหลของขาออกเพื่อรักษาเสถียรภาพระหว่างขาเข้าและขาออกให้ไม่เกิน 1 bar เพื่อความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ส่วนวาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดโดยตรงสามารถใช้งานตามตารางของผู้ผลิตได้เลย  ส่วนวาล์วไฟฟ้าต้องมีการศึกษาให้ดีและรอบคอบก่อนการใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

2. เลือกโซลินอยล์วาล์วยี่ห้อใดดี

เลือกโซลินอยล์วาล์วยี่ห้อใดดี

การรับประกันเป็นสิ่งสำคัญก่อนการเลือกซื้อโซลินอยล์วาล์ว ควรดูด้วยว่าบริษัทมีมาตรฐานในการรับประกันหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย และเพื่อประโยชน์ของการใช้งาน เพราะหากไม่มีการรับประกันแล้ว คุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ดีมาใช้งานได้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณต้องเสียเงินหลายรอบได้  ดังนั้นสิ่งที่ควรจะดูเป็นสิ่งแรกว่าโซลินอยด์วาล์วยี่ห้อไหนดี  ก็คือมันมีการรับประกันหรือไม่ และอีกข้อที่สำคัญมาก คือมีการดูแลหลังการขาย หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าเวลาเกิดอะไรขึ้น จะมีผู้มารับผิดชอบนั้นเอง

ความหลากหลายของสินค้าและงบประมาณและเรื่องราคา เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่คุณจะต้องดำเนินการศึกษาให้ดี เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อ และช่วงงบประมาณที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโซลินอยด์วาล์วเกษตรหรือโซลินอยล์วาล์วชนิดใดก็ตาม ก็ล้วนต้องเลือกชนิดของสิ่งของให้เหมาะสม และต้องเลือกตัวราคาที่สามารถจ่ายได้ด้วย เพราะหากซื้อราคาที่สูงเกินไปก็อาจจะทำให้คุณต้องประสบกับความเดือดร้อนด้านการเงินได้ และจะส่งผลเวลาซ่อมด้วย เพราะอุปกรณ์ในการซ่อมก็จะแพงไปด้วย

3. สรุปการเลือกโซลินอยล์วาล์ว

การโซลินอยล์วาล์ว มีหลายเรื่องต้องคำนึงถึง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้องพิจารณาให้ดี สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อวาล์วสามารถติดต่อมาที่ 0811715579 ส่วนท่านใดที่มีคำถามเพิ่มถาม สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีที่จะให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ได้อุปกรณ์วาล์วที่ดีและเหมาะสมไปใช้งานในชีวิตประจำวัน