Mindman นิวเมติก เป็นสินค้านิวเมติกคุณภาพจากประเทศไต้หวัน มีรูปลักษณ์สินค้าและคุณภาพสินค้าเหมือนแบรนด์อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น และมีสินค้าให้เลือกหลากหลายเช่นกัน

นิวเมติก หรือ ระบบนิวเมติก (Pneumatic) คืออะไร?

นิวเมติก (Pneumatic) คือระบบที่ใช้ในการอัดอากาศส่งไปตามท่อที่ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายกำลังงานของไหลให้เป็นพลังงานกล และกระตุ้นการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้มีการนำระบบนิวเมติกไปประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกระบอกสูบลมนิวเมติกส์ มอเตอร์ลมแบบง่าย ไปจนถึงการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและสถานประกอบการทั่วไป อ่านต่อ

Showing 1–40 of 68 results

Read more